Általános Szerződési Feltételek

Mediterrán Ablak

Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2016. április 1-től

 

Általános adatok, elérhetőségek:

 

Cég név: ILGA 2011 Kft.

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 65.

Mediterrán Ablak bemutatóterem.

Irodai telefon: + 36 (72) 222-374

Irodai mobil: +36 (20) 555 1000

E-mail: info@mediterranablak.hu

Adószám: 23100833-1-02

Cégjegyzékszám: 02-09-076781

Bankszámlaszám: 11731018-21103816

Számlavezető bank: OTP Bank

 

Tisztelt Megrendelő!

 

Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni cégünknek, kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési  Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

 

Hivatalos panaszával a lenti szervezetekhez fordulhat:

 

Baranya Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség.

 

Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.

Postacím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.

Baranya Megyei Fogyasztóvédelem telefonszáma:
+36 72 510 494, +36 72 510 790,

Telefax: +36 72 510 791

Baranya Megyei Fogyasztóvédelem e-mail címe: fogyvedddfpecs@nfh.hu

 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

 

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: +36 72 507148

Fax: +36 72 507152

 

 

I. Értelmező rendelkezések

Vállalkozó: az ILGA 2011 Kft és helyette, nevében megbízása alapján eljáró bármely harmadik személy, kivéve a Szerződés tárgyát képező termékek gyártója.

Megrendelő: a Szerződésben megrendelőként szereplő természetes vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ide értve a Megrendelő helyett és nevében eljáró bármely harmadik személyt is.

Gyártó: a megrendelésben szereplő termékeket előállító jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Termékek: a Szerződés tárgyát képező, a Vállalkozó által forgalmazott nyílászárók, azokhoz kapcsolódó egyéb termékek (párkányok, redőnyök, rovarhálók, ablakszellőzők, stb.) és a kapcsolódó szolgáltatások

Felek: a Megrendelő, (a megrendelő megbízottja) és a Vállalkozó együttesen

Szerződés: a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött megrendelés, megrendelés módosítása (melyet a gyártó a gyártásba sorolást követően Megrendelés visszaigazolással egészít ki) melynek jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

II. Szerződés

 1. A Megrendelő a Szerződés aláírásával (e-mailben történő megrendelés esetén a megrendelés írásban történő megerősítésével) méret, mennyiség és típus szerint megjelölve megrendeli a Gyártó által előállított termékeket a Vállalkozótól
 2. A Szerződés a Felek aláírásának napjától érvényes és hatályos.
 3. A Szerződés ellenkező kikötés hiányában a termékek telephelyi átvétellel értendő, a szerződéses összeg ebben az esetben a szállításra, beépítésére, javítására nem terjed ki.

III. Szolgáltatások

 1. Abban az esetben, ha a Szerződés kiterjed a beépítési munkálatokra is, abban az esetben a Vállalkozó csak a tételesen részletezett, és munkadíjakkal megjelölt munkafolyamatokat végzi el. Amennyiben a munkafolyamatok a részletezésben nem találhatóak, vagy a felsorolásban árak nincsenek a szolgáltatások mellé rendelve, abban az esetben úgy kell tekinteni, hogy a formanyomtatványból tévedésből nem lettek a megrendelhető szolgáltatások kitörölve. Ebben az esetben a Szerződés formanyomtatvány helytelen kitöltése miatt nem kötelezhető a Vállalkozó a Megrendelő által hiányolt munkafolyamatok elvégzésére a munkadíj megfizetése nélkül. 
 2. A vállalt munkák, szolgáltatások részletes megnevezésénél és a költségek tételes felsorolását is tartalmaznia kell, melynek ki kell terjednie:
  • a nyílászárók helyszínre szállítására,
  • a régi nyílászárók bontására,
  • a kibontott szerkezetek elszállítására,
  • az új nyílászárók beszerelésére,
  • a falkáva sérüléseinek műszakilag indokolt 1. fázisú minimális egy réteges javítására,
  • a nyílászárók takarólécezésre,
  • a redőnyök szerelésére,
  • a külső-belső párkányok szerelésére,
  • a megrendelő igényei szerinti 2. fázisú komplett simított javítására,
  • és eseti igény szerint a 3. fázisú javításra, és a javított felületek festésre.
 3. Amennyiben a Szerződésben megjelölt munkafolyamatok részletezése mellett árak nincsenek a szolgáltatások mellé rendelve, abban az esetben mindenképp hivatkozni kell a munkafolyamatok díjmentességére. (Hivatkozás lehet: akció, kompenzáció, vagy egyéb egyedi megállapodás szerinti kedvezmény nyújtása miatt)
 4. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalkozó amennyiben térítés mentesen nyújtott szolgáltatást jelölt meg, abban az esetben a megjelölt munkafolyamatokra adható szolgáltatásként kell tekinteni, mely szolgáltatások nem képezik kötelezően elvégezendő munkafolyamatként részét a szerződésnek. Így a vállalkozó a Cég gazdasági érdekeire hivatkozva nem köteles a díjmentes munkálatokat elvégezni. A díjmentesen végzett szolgáltatásaival, munkafolyamataival kapcsolatban minőségi, vagy mennyiségi kifogásra való hivatkozással semmiféle kárigénnyel nem élhet a Megrendelő a Vállalkozó felé.
 5. A nyílászárók beépítését követő falkáva javításának munkálatait, költségét a vállalt szerződéses összegtől és határidőtől minden esetben külön tételként kell kezelni még abban az esetben is, ha a szerződés kiterjed a lejavítási munkák megrendelésére is, mivel a falkáva sérüléseinek javítása, javítási költsége nagyban függ az épület adottságaitól, melyek csak a kibontást követően lesznek láthatóak.
 6. A nyílászárók javításának munkálatait, annak pontos költségét csak a beépítést követően lehet meghatározni, mivel a falkáva sérüléseinek javítása, javítási költsége nagyban függ az épület és a falszerkezet adottságaitól.
 7. A minimális 1. fázisú egyrétegű javítási munka minden esetben (a festést megelőző 2-3 rétegű glettelés előkészítésig terjedő munkafolyamat, mely) durva, egyenetlen felületet eredményez.
 8. A Megrendelő felár ellenében kérheti a minimális egyrétegű javításon felül a takarólécezést, és vagy a nagyobb mértékű 2. rétegű simított javítást, egyéb igény szerint a 3. fázist magában foglaló festett falkáva teljes javítását is.
 9. A falkáva nagyobb sérüléseinek kőműves munkával történő 2. fázisú javítása történhet, hungarocell felragasztással, habarcs vakolással, vagy gipszkarton beépítésével, amely technológiát a falnyílás adottságai határoznak meg.
 10. A Szerződés III.7-III.8-III.9. pontjában leírt kőműves munkával történő falkáva javításokhoz, a falnyílások falhézagainak kitöltéseihez más szakipari munkafolyamatok szükségesek, melyeket a Vállalkozó az általa megbízott Iparos, vagy Vállalkozó bevonásával végezteti el.
 11. A Szerződés III.10. pontjában leírt Iparos, vagy Vállalkozó bevonásáról nem köteles értesíteni a Vállalkozó a Megrendelőt.                                                                                          
 12. A Vállalkozó a Szerződés megkötését követően és a gyártás előkészítést megelőzően a Megrendelő által kijelölt helyszínen felméri a termékek gyártási és beépítési méreteit.
 13. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó minden esetben a felmérés adatait veszi alapul a termékek megrendelésénél, amikor a Szerződés kiterjed a termékek beépítésére is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termékek beépítési mérte a méretpontosítás előtti látszó méretétől gyártási és beépítési technológiai okokból eltérhet. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Vállalkozó minden esetben a felmérésnek megfelelő termékek ellenértékét jogosult érvényesíteni.
 14. Amennyiben a felmérést nem a Vállalkozó végzi (azaz a Szerződés nem terjed ki a termékek beépítésére, vagy egyéb okokból a Vállalkozó a nyílás méretét nem tudja lemérni), az esetleges hibás mérésekből eredő károkért a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli és a Vevő a beépítéshez szükséges járulékos költségeket, valamint a mérethiba miatt egyéb felmerülő költségeket köteles a Vállalkozó részére megfizetni.

IV. Számlázás

 1. Amennyiben nem a Vállalkozó építi be a termékeket, a Vállalkozó a megrendelésről két számlát állít ki:
  1.  Számla szerződés megkötésekor a megrendelés teljes ellenértékének 20-50%-ról,
  2.  Számla a termékek telephelyi átvételekor pedig a megrendelés fennmaradó összegéről.
 2. Amennyiben a beépítést a Vállalkozó végzi, abban az esetben a Vállalkozó a megrendelésről több számlát állíthat ki. Amennyiben nem keletkezik külön megállapodás, abban az esetben
  1. 1. számla a szerződés megkötését követően a megrendelés teljes ellenértékének 20-50%-ról,
  2. 2. számla a nyílászárók beépítést követően a teljes munka 40-70%-ról,
  3. 3. számla a munka befejezését követően pedig a fennmaradó 10%-ról.
 3. Kőműves munka, és vagy takarólécezés esetén a végösszeg a III.5. pontjában leírtak szerint kell kezelni.
 4. Amennyiben más megállapodás nem születik, abban az esetben a kőműves munka, takarólécezés és vagy festés kalkulált összeget a munkafolyamat megrendelésekor kell kiegyenlíteni. Számla kiállítás, a munka befejezését követő pontos elszámolás után kerül kiállításra.Kőműves munka, és vagy takarólécezés esetén a végösszeg a III.5. pontjában leírtak szerint kell kezelni.

V. Határidők számítása

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó ellenkező megállapodás nélkül, csak akkor rendeli meg a termékeket a Gyártótól, ha a megrendelés bruttó végösszegének 20-50%-át kitevő előleget a Vállalkozónak készpénzben megfizeti, vagy az összeg a Vállalkozó számlájára megérkezik. A Vállalkozó az előleg kézhezvételétől vagy bankszámlájára való megérkezéstől számított 2 munkanapon belül írásban, vagy más szokásos módon juttatja el a megrendelést a Gyártónak.
 2. A Vállalkozó a szerződésben tájékoztatja a Megrendelőt a termékek legyártásának várható idejéről. A tájékoztatást a Vállalkozó hetekre vonatkozóan adja meg. A Vállalkozó a termékek előállításával összefüggő késedelemért mindennemű felelősséget kizárja.
 3. A tervezett gyártási határidőtől való eltérést nem köteles a Vállalkozó a Megrendelővel közölni, mivel a szerződésben tervezett határidőként szerepel. A várható határidőtől való eltérés nem minősül határidő csúszásnak, ezért a megrendelő erre való hivatkozással, semmiféle kárigénnyel nem léphet fel a Vállalkozóval szemben.
 4. A nyílászárók gyártásán, és beépítésén felüli kiegészítő munkálatok vállalási összege, és határideje minden esetben külön megállapodás tárgyát képezik. A szerződés III.10. pontjaiban leírtakra hivatkozva ezek a munkafolyamatok és a munkálatok határideje csak tervezhető, de befejezési határideje nem garantálható.

     Irányadó határidők:

 1. Normál fehér szerkezetek gyártási határideje: 2-8 hét
 2. Fehér különleges szerkezetek gyártási határideje: 4-10 hét (toló ajtó, alakos, íves szerkezetek)
 3. Színes szerkezetek gyártási határideje: + 4-10 hét (színtől függően)
 4. Árnyékolástechnika, párkányok, könyöklők gyártási határideje a szerkezetek beépítését követő méretpontosítástól: 3-10 nap (a nyílászárók beszerelését követően szakipari munkák sorrendje szerint)
 5. Egyedi szín, méret esetén a gyártási határidő árnyékolástechnikai termékeknél: 2-8 hét.
 6. Beépítés vállalt határideje a szerkezet gyártási határidejétől: 2-3 hét

VI. Fizetési feltételek, a szerződés teljesítése

 1. A megrendelés bruttó ellenértékének 20-50%-a (melyből 20%-a felmérési díj) Szerződés aláírásának napjáig készpénzben vagy attól számított 8 naptári napon belül banki átutalás útján esedékes. A megrendelés bruttó ellenértékének 40-70 %-a a helyszínre szállítás előtt, de legkésőbb a helyszínre szállításkor készpénzben, (utalás esetén a kiszállítást megelőzően a Vállalkozó által megadott számlaszámra) fizetendő, továbbá a fennmaradó 10% a munka befejezésének napján (utalás esetén a befejezés napjáig a Vállalkozó által megadott számlára) szintén készpénzben fizetendő.
 2. A Vállalkozó jogosult megtagadni a termékek beépítését mindaddig, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti összeget a teljes egészében nem egyenlíti ki. A Vállalkozó a szerződés VI.4. pontja szerinti tárolási költséget számít fel.
 3. Amennyiben a termékek leszállítása több részletben történik a Vállalkozó jogosult a gyártást, vagy a további szállítást és beépítést megtagadni, ha a megrendelő valamilyen fizetési kötelezettségével az ÁSZF-ben foglalt feltételekhez, vagy az egyedi megállapodáshoz képest 3 naptári napot meghaladó késedelembe esik.
 4. A Vállalkozó a megrendelt, de le nem szállított termékeket nyolc naptári napig tárolja díjmentesen, a kilencedik naptól jogosult a tárolásért 500,- Ft /termék/nap tárolási díjat felszámolni.
 5. A Felek a szolgáltatást egyezően oszthatónak minősítik, így a Vállalkozó esetleges mennyiségi vagy minőségi hibás, esetleg késedelmes teljesítése miatt a Megrendelő nem jogosult erre hivatkozva a szerződésszerűen teljesített tételek ellenértékének kifizetését megtagadni.
 6. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a második, harmadik számla összegéből a vitatott tételek ellenértéke levonásra kerül, amennyiben bebizonyosodik a Vállalkozó hibás teljesítése, a Vállalkozó elismeri azt.
 7. Amennyiben külön megállapodás nem születik, abban az esetben a Vállalkozó az általa forgalmazott termékekre a termékek gyártója által meghatározott idejű 2 év szavatosságot vállal. A nyílászárók beépítésére a Vállalkozó 2 év jótállást (garanciát) vállal. A jótállásból, garanciából fakadó jogait a Megrendelő a termékről kiállított számla ellenében gyakorolhatja.

VII. A szerződés megszűnése

 1. Teljesítés: A Szerződés a felek szerződésszerű teljesítésével megszűnik. Szerződésszerű a teljesítés, ha a Vállalkozó mennyiség és minőség szerint is hiánytalanul leszállította a megrendelt termékeket, azokat erre vonatkozó szerződési kikötés esetén beépítette, a Megrendelő pedig minden fizetési kötelezettségének eleget tett. Ellenkező esetben minden ettől eltérő, előre írásban meg nem állapodott magatartás bármely fél részéről szerződésszegésnek minősül.
 2. Elállás: A Felek az előleg átadását/átutalását megelőzően bármikor, a másik félhez intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal elállhatnak a szerződéstől. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, a Vállalkozó a költségeinek a fedezésére igényt tarthat a nyílászárók árának 20%-át kitevő méret pontosítás díjára. Aláírt szerződésnél, a Megrendelő szerződéstől való elállás esetén a vállalkozó jogosult a 20% felmérési díjat visszatartani a felmerülő költségeinek fedezésére. Amennyiben az összeg nem fedezi a költségeket, a Megrendelő köteles a Vállalkozó minden felmerülő költségét megtéríteni.
 3. Amennyiben a termékek gyártójának érdekkörében felmerült ok miatt a Vállalkozó nem tud teljesíteni, jogosult a szerződéstől a Megrendelőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal elállni, azonban köteles a Megrendelőnek az elállással okozott kárát és indokolt ésszerű, és életszerű költségeit megtéríteni.
 4. Amennyiben a Vállalkozó a termékeket legyártatta vagy a Gyártó a gyártásba vételt a Vállalkozónak írásban visszaigazolta, a Megrendelőt az elállás megilleti, azonban köteles a Vállalkozó minden felmerült kárát és indokolt költségét megtéríteni, ami ebben az esetben legalább a nyílászárók árának ellenértéke.
 5. A szerződésnek a teljesen kívül bármely okból történő megszűnése esetén a felek elszámolni kötelesek egymással.

VIII. Kötbér és egyéb biztosítékok

 1. Amennyiben a Vállalkozó a szállítással, beépítéssel késedelembe esik és az nem a Gyártó érdekében felmerült ok miatt történik, a Szerződésben kikötött határidő lejártát követő nyolcadik naptári naptól köteles a Megrendelőnek a mindenkori jegybanki alapkamatot kitevő összeget megfizetni a megrendelés teljes ellenértéke után.
 2. A felek szerződés hibás teljesítése esetére kötbért nem kötnek ki a Vállalkozó felé.
 3. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, köteles a Vállalkozónak okozott károkon felül, a mindenkori jegybanki alapkamatot kitevő késedelmi kamatot megfizetni.

IX. Vegyes rendelkezések

 1. A Vállalkozó a leszállított, de be nem épített termékek a tulajdonjogát a vételár teljes megfizetéséig fenntartja. A tulajdonjog a bruttó vételár megfizetésének napján száll át a Megrendelőre vétel jogcímén.
 2. Vállalkozó jogosult a beépített, de ki nem fizetett termékek állagsérelem nélkül bontható részeit leszerelni és a vételár teljes kifizetéséig kárenyhítés céljából telephelyre visszaszállítani. A Megrendelő köteles a leszerelésre lehetőséget adni és akadályozás nélkül engedni a visszaszállítást. A termék visszaszármaztatása a Megrendelő fizetési kötelezettségét nem érinti. A visszaszármaztatással kapcsolatos járulékos költségek a Megrendelőt terhelik. Továbbá a visszaszármaztatott termékekkel kapcsolatos járulékos költséget a Vállalkozó az első naptól a VI. 4. pont szerinti tárolási díjat számítja fel a Megrendelőnek. A Megrendelő a visszaszármazatással kapcsolatban keletkezett kárát, vagy a visszaszármaztatással kapcsolatos kárigényét nem érvényesítheti a Vállalkozón, mivel a visszaszármaztatás a Megrendelő szerződésszegéséből ered.
 3. A Vállalkozó a más által végzett szakszerűtlen beépítésből eredő károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az általa végzett beépítésért a Vállalkozó a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel.
 4. A Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag írásban, ajánlott, tértivevényes postai küldeményként feladva érvényesek. Amennyiben a címzett a küldeményt nem veszi át, az a második kézbesítési kísérlettől számított ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintendő. A Vállalkozó jogosult a szerződést illetőleg az Általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani amennyiben a módosítások nem érintik hátrányosan a Megrendelőt.
 5. A jelen Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, és az ide vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
 6. A felek esetleges vitáikat igyekeznek tárgyalások útján rendezni. Sikertelenség esetén a PKIK mellett működő választott bíróság döntését kérik, melyet a vitatott összeghatártól függően magukra nézve elfogadottnak tekintenek. Amennyiben a vitatott összeg a teljes szerződéses összeg 20%-át meghaladja, abban az esetben alávetik magukat a Pécsi Törvényszék, vagy Táblabíróság illetékességének.