Fontos tudnivalók

Műanyag nyílászáró rendeléssel kapcsolatos fontos tudnivalók

I. Árajánlat:

 • Az árajánlat hozott méretekre kiszállás, és méretpontosítás nélkül elkészítése minden esetben díjmentes.
 • Az árajánlatokat minden esetben tájékoztató jellegűnek kell tekinteni.
 • Az ajánlatban nem, vagy csak tájékoztató jelleggel lehet belevenni a beépítéshez szükséges segédanyagokat, és a nyílászárók beépítéséhez, valamint nyílászárók megfelelő működéséhez szükséges kiegészítőket, mint pl. toktoldó, vagy egyéb szerkezeti kiegészítő anyagok.
 • Ezen anyagok esetekben jelentősen változtathatják a szerkezetek árát, mivel ezek feláras termékek, és az áruk nem egyenesen arányos a nyílászárók méretléptékének az árnövekedésével.
 • A párkányok nem tartozékai az ablak szerkezetnek.
 • Kiszállásos ajánlat készítést térítés ellenben tudunk elkészíteni.

II. A fent említett kiegészítők alkalmazása szükséges lehet:

 • Panellakásoknál, és más nem új építésű társasházi lakásoknál, vagy családi házaknál, ahol nyílászáró csere történik.
 • Azoknál az épületeknél, ahol a külső, és a belső falsík nem azonos méretű. Ezek általában régi építésű épületek, vagy utólagos hőszigeteléssel ellátott épületek.
 • Redőny, szúnyogháló felszereléskor, vagy egyéb árnyékolástechnikai szerkezetek előkészítéséhez.
 • Amennyiben a külső, és belső falnyílás mérete nem azonos, és árnyékolástechnikai előkészítés is szükséges, abban az esetben ez duplán érvényes lehet.
 • A vállalkozó minden egyes munkafolyamathoz egyszeri díjmentes kiszállást biztosít a megrendelő részére. Amennyiben a további kiszállások nem a vállalkozó hibájából történnek, abban az esetben a vállalkozó a díjszabás szerint a kiszállási költségeket tovább hárítja a megrendelő felé.

III. Méretpontosítás:

 • A méretpontosítás, mikor a Vállalkozó által küldött szakember a beépítés helyszínén leméri a gyártandó nyílászárók méretét, mely méretek alapján a szerkezetek gyártásba kerülhetnek, és a gyártást követően szakembereink az általunk lemért és legyártatott méretű nyílászárókat be tudják építeni az adott falnyílásba.
 • A méretpontosítás csak az új szerkezetek beépíthetőségének és a nyílászárók gyártási méretének a meghatározása.
 • A méretpontosításkor a beépítést követő munkafolyamathoz szükséges munkaidőt, a beépítéskor felhasználandó anyagokat, valamint a következő munkafázishoz használt redőnyök, párkányok méretét, árát nem lehet előre meghatározni!

IV. Gyártás előkészítés:

 • Gyártás előkészítés folyamata akkortól indul el, amikor a Vállalkozó a helyszíni méretpontosítást elvégezte, a gyártási méreteket meghatározta, azokat a gyártó céghez leadta. (Ezt általában a méretpontosítást követően 1 héten belül elvégzi.) A gyártás előkészítésbe történő leadás feltétele (egyéb megállapodás nélkül) a vállalási összeg 80%-át kitevő összeg befizetése.

V. Nyílászáró gyártás:

 • A műanyag nyílászáró minden esetben egyedi gyártású, mely nyílászáró a megrendelő részére, a megrendelő igényei szerint kerül legyártásra. Ez alól nem kivétel sem a szabvány, sem az egyedi méretre készített méretű nyílászáró.

VI. Gyártási határidő:

 • Az egyedi megrendelésre készült nyílászáróknál a használatos, vagy szabvány méretű nyílászárók és az egyedi méretre gyártott nyílászárók gyártási határidejében nincs különbség.
 • Gyártási határidőnek az az időpont, amikorra a gyártó hozzávetőlegesen le tudja gyártani a megrendelő részére a nyílászáró szerkezeteket.
 • Az ajánlaton szereplő 2-5 hét gyártási idő tájékoztató jellegű információ.
 • A gyártási határidő időtartalma függ a gyártás aktuális terheltségétől, az időszakosan beérkező megrendelések számától és a gyártandó szerkezet műszaki paramétereitől. Ezért nem minősül kirívó esetnek, amikor egy héten belül akár 2-3 héttel is hosszabbodik a gyártási határidő, akár fehér szerkezeteknél is!
 • Gyártási határidőt minden esetben a gyártó cég igazolja vissza, a gyártási munkalap elkészítését követően. A tervezett gyártási határidőtől való eltérés nem minősül határidő csúszásnak.

VII. Befejezési határidő:

 • Befejezési határidő az, amikorra a vállalkozó vállalja a nyílászárók beépítését követő teljes helyreállítási munkák befejezését a szerződésben foglaltak szerint, beleértve a felmerülő garanciális javításokat is. A befejezési határidő csak a nyílászárók készre jelentését és a vevő által a teljes megrendelés vételárának a kiegyenlítését követően kerülhet meghatározásra. A vételár kifizetésének hiányában történő

VIII. Munkafolyamatok, és azok kivitelezhetősége:

 • Mivel a munkafolyamatok szorosan egymásra épülnek, ezért csak az aktuális munkafolyamat elvégzését követően lehet a következő munkafázist ütemezni és időpontot megjelölni annak elvégzésére.
 • A beépítéshez használatos purhab kötési ideje normál időjárási körülmények mellett nagyjából 4-24 óra. A lejavítást csak ezt követően lehet megkezdeni. Ez idő alatt, és a beépítést követően 24 órán belül a nyílászárókat nem lehet kinyitni!
 • A párkányok, redőnyök is minden esetben egyedi gyártásúak. A termékek gyártása általában 1 hetes gyártási határidőt igényel, így ezeknek a szerkezetek felszerelése és beépítése csak a nyílászáró szerkezetek beépítésének a készre jelentését követő méretpontosítás után ütemezhető munkafolyamat.
 • Ezeknek a kiegészítő szerkezeteknek esetenként a gyártási méretét is csak a lejavítást követően lehet pontosítani és csak a lejavított falkáva mérését követően kezdődhet meg a kiegészítő szerkezetek gyártása.
 • A redőnyök felrakása, csak a párkányok felrakását, (esetenként csak a spaletták kőműves javítását) követően kerülhet felszerelésre.

IX. Munkafolyamatoknál felmerülő problémák, Vis maior esetek:

 • A vakolat alatti falazat, és a falazat egyéb szerkezeti részek csak a régi szerkezetek kibontáskor tárulnak a munkafolyamatot végző szakemberek elé. Amennyiben a nyílászáró beépítését, vagy a lejavítást a Vállalkozó a kibontást követően nem tudja elvégezni. (Pl. nem megfelelő falazó anyag használatából adódó falszerkezeti lazulások, téglák ledőlése, áthidaló gerendák hiányában leomló falazatok, hibásan kivitelezett, vagy sérült fal szerkezetek.) nem minősül a Vállalkozó hibájának.
 • Falazás, áthidaló gerendák hiánypótlása, új áthidaló gerendák beépítése nem a munkafolyamat része.
 • Ezekben az esetekben a szerződésben foglalt beépítési és lejavítási költség nem terjed ki a felmerült egyéb munkafolyamatokra és azok járulékos költségeinek a fedezésére.
 • Az ilyen esetekben használatos anyag, valamint a munkadíj költsége nem képezi részét a Szerződésben foglalt vállalkozási összegben sem.
 • Ezek a munkafolyamatok más szakipari munkálatok, mely munkákat nem minden esetben áll a Vállalkozónak módjában elvállalni.
 • Ezekben a vis maior esetekben a munkaidő intervalluma és az anyagszükséglete előre nem kiszámítható és nem tervezhető. Ezen események miatt, szerződésben foglalt költségeken felül, a munka befejezésének határideje is változik. A fenti változások felmerülése miatti határidőt módosítás nem minősül határidő csúszásnak, vagy egyoldalú szerződés módosításnak. Ezen Vis maior esetekhez kapcsolódó munkák, külön megállapodás részét képzik, amit a munkalapon minden esetben fel kell tüntetni és utólag a munka végeztével kerül kiszámlázásra.

X. Takarólécezés:

 • A takaróléc nem része a nyílászárónak és külön megállapodás hiányában nem része a lejavításnak.
 • A takarólécezés minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.
 • A Takarólécezés díja anyaggal, munkadíjjal, egyszeri kiszállással együtt kb. 500.-Ft + Áfa / fm. oldalanként!

XI. Falszerkezeti javítás:

 • A fal kávákban a nyílászárókhoz kapcsolódó falszakaszokon található vakolt felületek javítását jelenti.
 • Ez történhet takarólécezéssel, gipszes, vagy cementalapú vakoló anyagokkal, hungarocell szigetelőanyag felragasztásával, vagy gipszkarton beépítéssel. Ezen munkafolyamatok ára nagyban függ a felhasznált anyagoktól és a falnyílás méretétől.
 • Amennyiben egyéb megállapodás nem születik, abban az esetben a vállalkozó a kipattogott vakolaton az 1. fázisú minimális javítással (maximum 3 cm széles, maximum 1 cm mély, és a nyílászáró kerületének 90%-át meg nem haladó felületre) végzi el a helyreállítást. Ebben az esetben a javított felületen 0,5-1,5 cm-es egyenetlenség nem minősül elégtelen munkavégzésnek. Tehát a komplett vakolás, vakolat pótlása, toldása, simítása, festése és a festés alatti 1-2-3 rétegű glettelés nem része a nyílászáró beépítésnek és az 1. fázisú javításnak sem!
 • Amennyiben a javítandó felület a fentiekben leírtaktól nagyobb, vagy a réskitöltő purhab elfedése takaróléccel nem, vagy csak részben megoldható, abban az esetben más, 2. fázisú javítási munkálatok szükségesek, melyet felár ellenében egyedi megállapodást követően végez el a vállalkozó.
 • A 2. fázisú spaletta javítással vállalt lejavítás, a festést megelőző munkafolyamatokig végzi el a vállalkozó. Ezek a javítások nem sima, nem glettelt felületek. 0,5-1 cm-es egyenetlenségek maradhatnak hátra.
 • Egyedi igény esetén a falszakaszt 3. fázisú javítással (a nyílászáró 25 cm-es kerületén belül) gletteléssel és festéssel (fehér színű) felár ellenében végzi el a vállalkozó. Az eltérő festék színt, minden esetben a megrendelőnek kell biztosítania.

XII. Vállalási határidő:

 • A vállalási határidő minden esetben a leghosszabb határidő, mely határidőn belül a Vállalkozónak le kell gyártati a nyílászárókat, be kell fejezni a nyílászárók beépítését, lejavítását, párkányozását, redőnyözést, takarólécezését.
 • A vállalási határidő, a nyílászáró szerkezetek beépítését, spaletták javítását, takarólécezését, a redőnyök, szúnyoghálók felszerelését, párkányok beépítését követő munkafolyamatok készre jelentése, mely nem azonos a nyílászárók gyártási határidejével!
 • A vállalási határidő, (egyéb megállapodás nélkül) mely határidő után igényelhető a vállalkozótól kötbér, a méretpontosítástól számított 12. naptári hét lejárta.

XIII. Garancia:

 • Garancia a megrendelés és a vállalkozó által kiállított számla együttes felmutatásával érvényesíthető.
 • Garanciális, vagy egyéb minőségi kifogásra való hivatkozás, nem mentesíti a megrendelőt a szerződéses összeg kiegyenlítése alól, mivel ezeket az igényeket csak a teljes szerződéses összeg kiegyenlítését követően van módjában érvényesíteni a megrendelőnek.

 

További információkért forduljon bizalommal kollégáinkhoz.

Tisztelettel: Mediterrán Ablak Szakmai Csapata.

Pécs, 2016.04.01.